Hervorming erfrecht

Op 1 september 2018 trad de wet van 20 juli 2017 tot hervorming van het burgerlijk erfrecht in werking. Wat veranderde er?

1. Meer beschikkingsvrijheid voor de erflater

De nieuwe wet wijzigt de erfrechtelijke reserve van kinderen en ouders. Het beschikbare gedeelte van je nalatenschap wordt groter. Hierdoor kan je een groter deel van je vermogen toekennen aan een goed doel.

Bijvoorbeeld: Indien je 3 kinderen hebt, zullen zij samen een reserve hebben die de helft van je vermogen uitmaakt.


2. Een grotere zekerheid

Je erfgenamen kunnen de goederen die je hen geschonken hebt behouden. Verrekeningen worden op het ogenblik van het overlijden gemaakt.


3. Beter anticiperen

Via erfovereenkomsten heb je de kans om je erfenis beter te organiseren en te verdelen, in samenspraak met je kinderen.

Wil je graag meer weten over hoe je ons kan opnemen in je testament?

Contacteer Henny Mandemaker en zijn team.

Henny Mandemaker, Team Philanthropie
Mail: henni@168million.be

Je kan ook contact nemen met je gebruikelijke notaris of de Koninklijke Federatie van Belgische notarissen. www.notaris.be