Waarom geen levensverzekering?

Heb je er al eens aan gedacht om een levensverzekering af te sluiten?
Die zorgt ervoor dat je geleidelijk een kapitaal opbouwt dat in geval van overlijden wordt uitbetaald aan de begunstigde(n) die je zelf hebt gekozen.

De voordelen

1. Jij kiest waar je kapitaal naartoe gaat.

Jij beslist helemaal zelf waar je kapitaal naartoe gaat als je komt te overlijden. Dat kúnnen je wettelijke erfgenamen zijn, maar het hoeft niet. Op het moment dat het contract wordt ondertekend, kan je zelf je begunstigde(n) aanwijzen. Bovendien kan je in de loop van het contract wanneer je maar wil de begunstigde(n) wijzigen..


2. Een levensverzekering is geen erfenis.

Je betaalt bij een levensverzekering geen notaris- of registratiekosten. Als de begunstigde één van je wettelijke erfgenamen is, ontvangt hij het kapitaal – zelfs als hij afstand heeft gedaan van de erfenis. Als je meerdere begunstigden hebt aangeduid, wordt het kapitaal verdeeld volgens de delen die jij hebt toegewezen, en niet volgens de regels van een wettelijke of testamentaire erfenis.

Het kapitaal dat wordt overgedragen aan 168 million blijft onderworpen aan de erfbelasting – 6,6% in Brussel, 7% in Wallonië en 8,5% in Vlaanderen.

168 million als begunstigde

168 Million aanwijzen als begunstigde.

Je kan ons aanwijzen als begunstigde van je levensverzekering en ons zo helpen onze missies te vervullen.
Hoe dat in zijn werk gaat? Neem contact op met je bank, verzekeraar of de financiële instelling van je keuze. Zij zullen de formule aanbevelen die het best bij je past.

Wil je graag meer weten over hoe je ons kan opnemen in je testament?

Contacteer Henny Mandemaker en zijn team.

Henny Mandemaker, Team Philanthropie
Mail: henni@168million.be

Je kan ook contact nemen met je gebruikelijke notaris of de Koninklijke Federatie van Belgische notarissen. www.notaris.be