15 maaltijden

7,00

Ruim 820 miljoen mensen zijn ondervoed, dat is 1 op de 9. Goed gevoede mensen zijn gezonder, productiever en kunnen effectiever studeren en werken. Ondervoeding werkt verwoestend en is verantwoordelijk voor meer dan een derde van de sterfgevallen bij kinderen in ontwikkelingslanden. Ondervoeding staat bekend als de onzichtbare noodsituatie, omdat de ernstige gevolgen veelal verborgen blijven.

Hongersnood of oorlog zijn maar deels de reden waarom kinderen aan ondervoeding sterven. Door ondervoeding raken kinderen verlamd en dat maakt ze extra gevoelig voor ziektes, het verzwakt hun intellectuele capaciteiten, vermindert de motivatie en ondermijnt productiviteit.

Ondervoeding onder de leeftijd van vijf jaar laat fysieke littekens en psychisch letsel na. De eerste 1000 levensdagen van een kind zijn beslissend. Het is cruciaal ondervoeding te vermijden omdat het nooit meer volledig te genezen is. Het houdt armoede in stand.

FISCAAL ATTEST
Wanneer het totaal van je giften aan 168 million jaarlijks minimum €40 bedraagt, heb je recht op een fiscaal attest. Je recupereert 45% van het gegeven bedrag. Dat attest sturen wij je in maart van het jaar volgend op de gift(en) toe, op tijd voor je belastingaangifte voor het afgesloten jaar.

Meer over voeding