EHBO Set

24,00

In noodsituaties vindt onze gezondheidswerker in deze tas de belangrijkste basisuitrusting. Dit EHBO-set maakt ook deel uit van de uitrusting van onze gezondheidsstations en ondersteunt het werk van de verzorgers.

Inhoud EHBO-set
1) Gips
2) Gaas
3) Zeep
4) Verbandklemmen
5) Pleisters
6) Plastic handschoenen
7) Aspirine
8) Jodiumoplossing
9) Oogzalf
10) Medische schaar
11) Klinische doekjes

Meer over medische noodhulp

FISCAAL ATTEST
Wanneer het totaal van je giften aan 168 million jaarlijks minimum €40 bedraagt, heb je recht op een fiscaal attest. Je recupereert 45% van het gegeven bedrag. Dat attest sturen wij je in maart van het jaar volgend op de gift(en) toe, op tijd voor je belastingaangifte voor het afgesloten jaar.

Categorie: