Schooljaar

99,00

Zonder goed onderwijs is een kans op een goede toekomst nihil. Geef een kansrijke toekomst aan kinderen in nood. Wij focussen op kwalitatief hoogwaardig onderwijs. Kinderen naar school laten gaan is stap 1, de kwaliteit van het onderwijs is stap 2.

Uren reizen
Kinderen die via ons naar school gaan komen vaak uit gebieden die op uren reizen van een goede school liggen. Deze kinderen gaan intern. Wij zorgen o.a. voor slaapkleding, badkamerspullen, beddengoed en alles wat nodig is om fijn in slaap te vallen. Wij zorgen daarnaast voor het vervoer van én naar de school.

Stimuleer een economische en sociale groei
a) kinderen leren specifieke vakken voor hun toekomstige beroep;
b) betere kansen voor meisjes in landen waar veel ongelijkheid is tussen jongens en meisjes;
c) een fijne en eerlijkere samenleving;
d) een betere ontwikkeling van algemene kennis;
e) verbetert algemeen sociaal gedrag en omgangsnormen.

Personaliseren
Na de donatie ontvang je een foto van de kinderen die je steunt en een update aan het einde van elk semester met de schoolresultaten.

Meer over educatie

FISCAAL ATTEST
Wanneer het totaal van je giften aan 168 million jaarlijks minimum €40 bedraagt, heb je recht op een fiscaal attest. Je recupereert 45% van het gegeven bedrag. Dat attest sturen wij je in maart van het jaar volgend op de gift(en) toe, op tijd voor je belastingaangifte voor het afgesloten jaar.

Categorie: