Solar Biomassa fornuis

99,00

Meer dan 700 miljoen mensen in Afrika gebruiken traditionele biomasssa (hout of houtskool) in open vuren om te koken. Dit heeft ernstige gezondheidseffecten tot gevolg: jaarlijks sterven er ruim 250.000 kinderen onder de vijf jaar aan gerelateerde luchtverontreiniging.

Stoppen met gebruik van traditionale biomassa zal leiden tot een sterke reductie in kindersterfte als gevolg van luchtverontreiniging binnenshuis, veel minder houtvraag en een afname in broeikasgasemissies vergeleken met een scenario waarin geen uitfasering plaatsvindt.

Dit solar biomassa fornuis brandt op bijna alle biomassa (bijvoorbeeld pellets en houtsnippers), en met behulp van zonne-energie zonder rook kan branden. Daarnaast levert het ook een noodzakelijke bron van elektriciteit in afgelegen gebieden.

Kenmerken
– Gewicht: 4.8 kg
– Gebruiksperiode: >8 jaar
– Batterij: 3.2V / 10Ah
– Brandstof: Biomassa

FISCAAL ATTEST
Wanneer het totaal van je giften aan 168 million jaarlijks minimum €40 bedraagt, heb je recht op een fiscaal attest. Je recupereert 45% van het gegeven bedrag. Dat attest sturen wij je in maart van het jaar volgend op de gift(en) toe, op tijd voor je belastingaangifte voor het afgesloten jaar.

Categorie: