Volledig transparant

Het bestuur

168 Million België heeft een bestuur dat verantwoordelijk is voor het beheer van het vermogen. Het bestuur bestaat uit een voorzitter, een secretaris/penningmeester en een lid van het raad van bestuur.

Onder verantwoordelijkheid van het bestuur worden de volgende activiteiten verricht:
1 – opzetten en begeleiden van projecten;
2 – selecteren van bestemmingsdoeleinden voor donaties die niet bepaald zijn door donateurs;
3 – afleggen van verantwoording aan de donateurs.

Het bestuur komt minimaal tweemaal per jaar samen voor een bestuursvergadering. Hiervan worden notulen opgemaakt.

De bestuursleden ontvangen geen vergoeding voor hun bestuurswerkzaamheden.

Ik heb verschillende derdewereldlanden bezocht en weet dus hoe moeilijk het leven kan zijn. Ik ben vastberaden een verschil te maken voor mensen in nood.

– H. Mandemaker
– Ambassadeur & Lid van Raad van Bestuur
– Ridder in de orde van oranje-nassau

Compliance

Humanitair werk doen is een voorrecht. Het hooghouden van onze goede naam is daarbij essentieel. Bekijk alle relevante keuringen waar wij aan voldoen en organisaties waar we bij aangesloten zijn.

 

Erkenning en standaarden

Beloningsbeleid, beleidsplannen & jaarverslagen

Onze bestuursleden werken op vrijwillige basis en krijgen geen loon of enige onkostenvergoeding en/of vacatiegelden voor hun werk voor de stichting. Wij besteden de volledige donatie aan directe hulp en wij voeren een zorgvuldig en overwogen financieel beleid vanuit het bewustzijn voor kansarme kinderen en vrouwen in nood. Voor onze financiën is een kascommissie samengesteld.

 

Verwerkingsverslag

Statuten

In onze statuten staat het beleid van de stichting omschreven. Onze statuten zijn op 07/01/2020 opgesteld en gedeponeerd door: Celis, Celis & Liesse – geassocieerde notarissen te Antwerpen. (www.notaris-celis.be)

 

Koningklijk besluit
Statuten

Klachtenprocedure, voorwaarden, cookies & privacy

klachten – Het kan voorkomen dat u niet tevreden bent over de u geboden dienstverlening. Wij beschouwen klachten als een uitgelezen kans om de kwaliteit van dienstverlening te verbeteren.

Algemene principes – Onze AP’s geven richting aan onze besluiten en handelingen overal ter wereld.

Cookies – Bezoekers van onze site dienen akkoord te gaan met het gebruik van cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden die door onze website op de bezoekers’ computer geplaatst worden. Ze worden gebruikt om onze website beter te laten functioneren.

AVG – De bescherming van uw persoonlijke gegevens en uw daaraan verbonden rechten zijn essentieel. In dit verband voldoen wij aan de betreffende Belgische regelgeving.

 

AV, privacy and Cookies
Algemene principes
Klachtenprocedure

Meer weten over onze interne organisatie?

Maak kennis met onze ambassadeurs, supporters en enkele vrijwilligers.