Schrijf je testament zelf of schakel een notaris in

Onder bepaalde voorwaarden mag je je testament zelf schrijven. Toch zorgt een notaris voor extra zekerheid. Hij kan je testament registreren zodat het niet verloren kan gaan of aangepast worden zonder dat jij dat weet. Je bereidt je best goed voor, voor je naar de notaris gaat.

Voorbeelden

Als je reservataire erfgenamen hebt (kinderen of ouders)

U kunt aan ons een gedeelte van uw erfenis nalaten dat niet voor die personen is ‘gereserveerd’. Dit kan een vierde, een derde of de helft zijn en wordt het ‘beschikbaar gedeelte’ genoemd.

Dan vindt u hier een voorbeeld van een eigenhandig testament:


Dit is mijn testament en ik herroep hierbij al mijn vroeger gemaakte wilsbeschikkingen.

Ik, ondergetekende (naam, voornaam), geboren te (plaats), op (datum),
en wonende te (adres), verklaar het grootst beschikbare gedeelte van mijn bezittingen, zowel roerend als onroerend, na te laten aan 168 Million België, met als zetel (adres)

Eigenhandig geschreven op (datum) te (plaats). (Handtekening).

 

Als je geen reservataire erfgenamen hebt:

U kunt aan ons uw gehele vermogen nalaten (universele legataris), een bepaald bedrag, een percentage van uw goederen of een welbepaald goed. Wenst u 168 Million België als universele legataris aan te duiden?

Dan vindt u hier een voorbeeld van een eigenhandig testament:


Dit is mijn testament en ik herroep hierbij al mijn vroeger gemaakte wilsbeschikkingen.

Ik, ondergetekende (naam, voornaam), geboren te (plaats), op (datum), en wonende te (adres), verklaar 168 million België, met als zetel (adres) als algemeen legataris aan te wijzen.

Eigenhandig geschreven op (datum) te (plaats). (Handtekening).

 

FAQ Testamenten

Waar moet mijn testament aan voldoen?
1 – volledig eigenhandig geschreven zijn;
2 – gedateerd;
3 – niet getypt, geen tekstverwerking
4 – getekend zijn.
Kan je een testament later nog veranderen ?
Dat kan op elk moment. Het enige geldige testament is datgene wat laatst geschreven is. En dat testament herroept alle vorige testamenten.
Het eigenhandig testament (handgeschreven)
Om rechtsgeldig te zijn, moet dit testament helemaal door jezelf met de hand zijn geschreven, gedateerd en van je handtekening voorzien. Er mag geen enkel gedrukt deel in voorkomen, anders is het ongeldig.

Als je reservataire erfgenamen hebt, dan kan je 168 Million België erfgenaam maken van dat deel van je nalatenschap dat je door de wet aan derden mag overmaken. Een kwart, een derde of de helft. Dat deel heet “beschikbaar gedeelte”.

Het authentiek testament

Een testament is “authentiek” als je het dicteert aan een notaris in het bijzijn van twee getuigen, of aan twee notarissen. Dat wordt vervolgens geregistreerd in het Centraal Register van Testamenten, maar zonder de inhoud ervan bekend te maken.

Deze formule biedt grote voordelen. Uw testament wordt opgemaakt in overeenstemming met de wet en kan niet verloren gaan. Daarom is het ook belangrijk om uw eigenhandig geschreven testament bij de notaris neer te leggen.

Hoe bewaar ik mijn testament?
Wij raden u aan uw testament, zelfs al is het eigenhandig geschreven, bij een notaris neer te leggen zodat het kan worden bewaard en zeker niet verloren kan gaan.
Moet ik een concreet bedrag nalaten of een percentage?
Het geniet de voorkeur om percentages te voorzien en geen concrete bedragen, als het uiteindelijke vermogen niet is gekend.

Wil je graag meer weten over hoe je ons kan opnemen in je testament?

Contacteer Henny Mandemaker en zijn team.

Henny Mandemaker, Team Philanthropie
Mail: henni@168million.be

Je kan ook contact nemen met je gebruikelijke notaris of de Koninklijke Federatie van Belgische notarissen. www.notaris.be